triangleSVJ connect — správa vašeho SVJ online

flower

Výborům vlastníků jednotek (SVJ)

  • Zavedení systému SVJ Connect umožní zvýšit kvalitu poskytovaných služeb, snížit náklady a zlepšit systém interakce s nájemníky.

Správcovským společnostem

  • Umožní automatizovat klíčové obchodní procesy ve správě společnosti a vytvořit efektivní pracovní postupy se SVJ.

Obyvatelům

  • Zlepšení komunikace a posílení kontroly nad činností SVJ a správcovských společností.
triangle
triangle

triangleFUNKCE SYSTÉMU

pen

Licenční účty

Informace o aktuálním zůstatku, uchování historie plateb, vyúčtování poplatků.

Online možnosti

Odesílání dat z měřičů a online platby. Sledování stavu shromažďování prostředků na jednotlivé projekty.

Vytváření dokumentů

Konstruktor pro automatické vytváření všech dokumentů, prototypů shromáždění, karet pro průzkum atd.

Flexibilní systém reportů

Zprávy o hlasováních a činnosti různých služeb, výkazy o měřidlech a účtech.

Platby

Možnost zobrazení stavu plateb a výdajů v domácnosti, platba za služby a příspěvky.

Komunikace

Zlepšení komunikace mezi službami SVJ a obyvateli, příjem žádostí, pravidelné informování odběratelů.

trianglenaše výhody

triangle
flower
100+
FUNKCE PRO
AUTOMATIZACI
24/7
TECHNICKÁ
PODPORA
10k.
OBČANSKÝCH
ÚČTŮ
triangle

Mužete si vypočítat náklady na služby pomocí online kalkulátoru!

Vytváříme unikátní projekty, které úspěšně vynikají mezi stovkami dalších. Zásady naší práce jsou čestnost, otevřenost a kvalita.

Vypočítat náklady

Získejte podrobnější informace!

Vytváříme unikátní projekty, které úspěšně vynikají mezi stovkami dalších.

Stáhněte si prezentaci